# موسوی_کروبی

دکتر سلام قسمت 42 - خاطرات حزن انگیز 88 کنار بریده های طنز سریالها و فیلم ها

دکترترین دکتر این هفته تقدیم میشود به سید محمد خاتمی کیفیت پایین http://www.hizbullahcyber.com/sites/default/files/content/videos/story/93-03/25/FILE635384442131278348.flv کیفیت بالا http://www.snn.ir/download/snnftp/filmosot/Dr%20salam/42/drsalam-42-hq.mp4  
/ 0 نظر / 33 بازدید